سامانهع نطام پیشنهادات

سامانه نظام پیشنهادات

سامانه نظام پیشنهادات  سامانه ای جهت تعامل با شهروندان و کارکنان سازمان یا اداره مربوطه می باشد . پس از ثبت پیشنهاد تمام فرایندی که قبلا دستی انجام می شد به صورت خودکار و سیستم اتوماسیون درآورده شده است و پیشنهاد از زمان ثبت اولیه ، تا کارشناسی و ثبت نتایج و محاسبه پاداش به صورت سیستمی انجام می شود .

 

نمایش و محاسبه پیشنهاد دهنده برتر ، فراخوان ها ، دستورالعمل ها ، اخبار و … از دیگر امکانات این سامانه شامل موارد زیر می باشد ;

سامانه پیشنهادات

 • ثبت نام شهروندان از طریق فرم در سامانه مربوطه
 • ثبت پیشنهاد به تفکیک کارمندان و شهروندان .
 • امکان مشاهده پروفایل برای هر کاربر.(مشاهده پیشنهادات قبلی و امکان پیگیری وضعیت پیشنهادخود.)
 • امکان جستجو در کل سامانه پیشنهادات .
 • کارتابل ها : کارتابل کارشناس ، کارتابل کمیته تخصصی ، کارتابل شهروند و کارتابل دبیرخانه های فرعی و اصلی

 

سامانه پیشنهادات
ثبت نام در سامانه

 

 

 

 

 

سامانه پیشنهادات
امکان مشاهده پروفایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • قرار گرفتن آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و فراخوان ها روی سایت
 • امکان ارسال ایمیل اطلاع رسانی در حین انجام مراحل جریان کاری

 

سامانه پیشنهادات
امکان ارسال ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • نمایش پیشنهاددهنده برتر

 

 

سامانه پیشنهادات
نمایش پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • امکان ایجاد پیام به مدیران سیستم از طریق پیشنهاد دهنده گان و مشاهده پاسخ 
 • اتصال دیتابیس به نجم ( جهت دسترسی به اطلاعات آپدیت کارکنان شهرداری )
 • گردش کار شامل پیشنهاد دهنده دبیرخانه فرعی دبیرخانه مرکزی شورای عالی و کارشناس و کمیته کارشناسی
 • محاسبه پیش امتیاز کمیته تخصصی و ثبت امتیاز نهایی شورای عالی
 • محاسبه پاداش پیشنهاد دهنده ( با توجه به آیین نامه )
 • محاسبه حق کارشناسی کارشناسان
 • محاسبه حق جلسه اعضای کمیته
 • گزارش پاداش های ارسال شده به مالی ،گزارش پاداش های ، منتظر ارسال به مالی
 • گزراش کل پیشنهادات به تفکیک نوع پیشنهاد دهنده (شهروند – کارمند)
 • گزارش کارمند به تفکیک منطقه
 • گزارش پیشنهادات به تفکیک موضوع پیشنهادات
 • گزارش سابقه پیشنهاد دهندگان
 • راهنمای مقدماتی استفاده از سامانه

نمایش پیشنهاد برتر
نمایش پیشنهاد برتر