مرکز ترافیک شهرداری

سامانه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک

سامانه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک سامانه ایست که با هدف بهبود عملکرد حمل و نقل و ترافیک شهری ارائه شده است .

این سامانه با بهرگیری از تجهیزات نرم افزاری و الکترونیکی و سخت افزاری و اتوماسیون اداری شکل گرفته است .

از امکانات این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد .

  • وجود نقشه شهر همراه با خطوط و ایستگاه های اتوبوس
  • مشخص کردن محدوده طرح ترافیک
  • طراحی زیبا
سامانه مرکز ترافیک
سامانه مرکز ترافیک
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂