سامانه نامه کسر از حقوق کارکنان

سامانه ضمانت و کسراز حقوق

سامانه ضمانت و کسر از حقوق یا ثبت درخواست های کارکنان بعنوان یک پیج یا کارتابل شخصی است .  که با استفاده از آن کارکنان می توانند به راحتی از باقی مانده حقوق و وضعیت درخواست های خود مطلع شوند .

این سامانه در راستای یکپارچه سازی و تسهیل درخواستهای ضمانت کارکنان محترم شهرداری قم و مدیریت متمرکز این درخواستها تهیه شده است. 

از طریق این سامانه درخواستها بصورت الکترونیکی انجام گرفته و امکان پیگیری و مشاهده وضعیت هر درخوا​ست در هر لحظه فراهم گشته است.
ضمنا با توجه به مدیریت متمرکز این سامانه امکان مشاهده ضمانتهای قبلی هر شخص میسر شده است .
 
راهنمای سامانه ضمانت و کسر از حقوق
راهنمای سامانه ضمانت و کسر از حقوق
 
 
مراحل ثبت درخواست کسر از حقوق کارکنان در سامانه به شرح زیر می باشد
 •  درخواستهای هریک از کارکنان محترم مبنی بر صدور گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام توسط خودشان و یا ضمانت شخص ثالث ابتدا توسط رابط رفاهی منطقه محل خدمت وی با استفاده از لینک ثبت درخواست جدید پر شده و ثبت می شود.
 •  در همان مرحله پر کردن فرم علاوه بر کنترل مشخصات پر​​​سنلی فرد، سام​انه چک می کند که آیا متقاضی امکان ضمانت به میزان مبلغ اعلام شده را دارد یا نه (مجموع ضمانتهای قبلی شخص نباید بیش از سقف تعریف شده باشد). 
 •  این موارد برای ضامن اول که باید از همکاران باشد هم چ​​ک می شود (البته ضمانت همکار جداگانه محاسبه شده و جزو ضمانتهای اصلی او ثبت نمی شود). 
 •  اگر سقف ضمانت او از قبل پر شده بود از همان صفحه اول می تواند درخواست افزایش سقف ضمانت داده و درصورت موافقت مسئول مربوطه سقف ضمانت وی افزایش پیدا کند.​
 • بعد از این مرحله رابط منطقه، یک نسخه از فرم ثبت شده را پرینت گرفته و پس از امضای م​​​​تقاضی​ و ضامن ها  فرم را اسکن نموده و آن را پیوست درخواست می کند. بعد از افزودن پیوست درخواست را برای کارشناس رفاهی مرکز ارسال می کند.  
 •  سپس کارشناس رفاهی مرکز درخواست را در کارتابل خود مشاهده و آن را بررسی می کند. 
 •  اگر اشکال یا موردی در مشخصات وارد شده وجود داشت با ذکر مشکل آن را مجددا به رابط منطقه جهت اصلاح برمی گرداند. 
 •  اگر مشکلی وجود نداشت درخواست را ثبت نهایی نموده و سامانه متن نامه معرفی به بانک را تولید کرده و دراختیار وی قرار می دهد. با نهایی شدن هر درخواست، سابقه آن در آرشیو ضمانتهای متقاضی ثبت می شود. 

 

 

 

سامانه ضمانت و کسر از حقوق
سامانه ضمانت و کسر از حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه ضمانت و کسر از حقوق

  سامانه ضمانت و کسر از حقوق

 

سامانه ضمانت و کسر از حقوق

  سامانه ضمانت و کسر از حقوق