کارشناسی مهندسی نرم افزار

مهندس سید مصطفی حسینی
blank

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

  مهندس علیرضا ساطع مدیر عامل
  blank

  کارشناسی مهندسی نرم افزار

   مهندس مصطفی رفیعی مدیر فنی
   blank

   برنامه نویسی وب

    مهندس سید حسین هاشمیان
    blank

    کارشناسی مدیریت NBA طراح فرم و گردش کار

     مهندس سید محمد سعید موسوی
     blank

     کارشناسی ارشد مدیریت NBA

      مهندس حمید رضا گائینی
      blank

      وب مستر پشتیبانی سایت

      سید مهدی حسینی