سامانه قوانین

سامانه قوانین و مقررات سازمانی

سامانه قوانین سامانه قوانین سامانه ایست برای تولید و آرشیو قوانین ، مصوبات و مقررات سازمانی برخی از امکانات سامانه قوانین به شرح زیر می باشد : قابلیت واکنشگرا(Responsive) و قابلیت نمایش در تلفن همراه

سامانه مدیریت جامع آموزش مدارس

سامانه مدیریت جامع آموزش مدارس

سامانه مدیریت جامع آموزش مدارس   سامانه مدیریت جامع آموزش مدارس ( شفق ) با شیوی سامانه ای هوشمند طراحی و پیاده سازی شده است . امروزه در تمام دنیا از سیستم های هوشمند و مکانیزه برای کاربردهای متفاوت استفاده ادامه مطلب