پورتال اصلی دانشگاه قم

آیین رونمایی از پورتال اصلی دانشگاه قم

آیین رونمایی از پورتال اصلی دانشگاه قم آیین رونمايي از پورتال اصلی دانشگاه قم و صفحه جديد وب سايت با حضور رياست دانشگاه قم و جمعي از مسئولين در روز چهارشنبه مورخ 19 تیر ماه 1398 رونمایی شد . پورتال ادامه مطلب