پورتال ساز شفق

پورتال ساز شفق

پورتال ساز شفق سامانه ای برای بروز رسانی آسان بدون نیاز به کدنویسی می باشد .

این سامانه زیباترین و جدیدترن وب پارتهای آماده را با قابلیت سفارش سازی برخوردار از امن ترین و پایدارترین سکوی میزبانی انجام می دهد .

امکانات پیشرفته سامانه پورتال ساز یا مدیریت محتوا CMS و انتشار محتویات آن در وب WCM

پورتال سازمانی
پورتال سازمانی
سامانه پورتال شفق
سامانه پورتال شفق
سامانه پورتال شفق
سامانه پورتال شفق
سامانه پورتال شفق
سامانه پورتال شفق